Asistencë e Specializuar - asistencafamiljare.al
Asistencë e Specializuar

Asistenca shtëpiake përfshin:

• Kujdes për individë me kondicione kronike

• Persona me aftësi të kufizuara fizike dhe konjitive

• Asistencë në ambjente spitalore

• Asistencë në periudhën pas-spitalore

Per me shume informacion

+355 68 33 11 685