Teleasistenca - asistencafamiljare.al
Teleasistenca

Nëpërmjet një pajisjeje të cilën i moshuari e mban gjithmonë me vete, është e mundur të monitorohet i moshuari nëpërmjet telefonatës, të kujtohet për mjekimet që duhet të marrë, etj. Kjo pajisje mundet gjithashtu të njoftojë centralin, urgjencën ose familjarët në rast rrëzimi apo rreziku, nëpërmjet shtypjes së një butoni të vetëm.

Per me shume informacion

+355 68 33 11 685